ONLINE MEETING

+86-21-31249029

Participants

●  Hong-da Lyu (Beihang University)

●  Zixia Wei (Yukawa Institute for Theoretical Physics)

●  Suvadeep Roy (Department of Physical Sciences, Indian Institute of Science Education and Research Kolkata)

●  Runze Qi (Fudan University)

●  Zhengzhi Wu (Institute for Advanced Study, Tsinghua University)

●  Wei-Zhen Zhang (SDU)

●  Jiabao Yang (Cornell University)

●  peihe yang (Tianjin University)

●  Run-Qiu Yang (Tianjin University)

●  Jiaju Zhang (Tianjin University)

●  Yang Lei (UCAS-KITS)

●  Mei Zihao (USTC)

●  Yixuan Wang (USTC)

●  Li Yao (Shanghai jiaotong university)

●  Ze Li (Tianjin University)

●  feiyu deng (Fudan University)

●  Wang Hongyu (Fudan University)

●  Yong-Shi Wu (University of Utah)

●  RuiliZhang (UCL)

●  Yun-Long Zhang (YITP, Kyoto University)

●  Chen Yang (University of Amsterdam)

●  Lili Yang (Shaanxi Normal University)

●  Long-Jian Wang (NKU)

●  Wang Zhi (Department of Physics, Fudan University)

●  Zhih-Ahn Jia (Key Lab of Quantum Information, USTC)

●  Jinmin Yi (Perimeter Institute)

●  Yilu Shao (Fudan University)

●  Ruwi Gao (shanghai normal university)

●  Huang Yuanzhu (School of Physics and Astronomy, Sun Yat-sen University(SPA, SYSU)

●  Yanhui Ren (Nankai University)

●  Lizzy Rieth (University of Amsterdam)

●  Jinwei Chu (Fudan University)

●  Chao Niu (Jinan University)

●  Ran Liu (Bond Uni)

●  Hao Yan (umich)

●  Jia-Hui Huang (South China Normal University)

●  Zhiling Zhou (College of Physics Jilin University)

●  Hong-An Zeng (JiLin university)

●  Shenyang Shi (Columbia University)

●  Xing-xiang Peng (University of Science and Technology of China)

●  Zhenbo Di (Jilin University)

●  Jiaming Shi (CCNU)

●  Jie-qiang Wu (MIT)

●  Sen Wang (THU)

●  Dongqi Li (Sun Yat-sen University)

●  Jie Ren (Sun Yat-sen University)

●  Chenglang Yang (PKU)

●  Anuj Apte (University of Chicago)

●  YAO Yuan (University of Tokyo)

●  Hao Zhang (Theoretical Physics Division, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences)

●  Dong-Hui Du (Nanchang University)

●  Wei Guo (Guangxi University)

●  Mike Yu (UCAS)

●  Zekai YU (UCAS)

●  Zhencheng Wang (UC Santa Barbara)

●  Hao Chen (Zhejiang University)

●  Ziyong Zhang (Inner Mongolia University)

●  Yuan Sun (Sun Yat-Sen university)

●  Shaoqi Hou (Wuhan University)

●  Yuanpeng Hou (KITS)

●  Peng Liu (Jinan University)

●  Victor Zhang (University of Chicago)

●  Zehua Xiao (Tsinghua University)

●  Haocheng Zhong (University of Manchester)

●  Anjie Le (Uni. of Cam.)

●  Yu-Xuan Zhang (College of Physics, Jilin University)

●  Yang Jiayue (Jilin University)

●  Yuanxu Wang 

●  Junyang Hu (JLU)

●  Xing Huang (Northwest University)

●  Aoumeur (Padova university)

●  Lingfa Meng (University of Cambridge)

●  Quanfeng WU (Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences)

●  Hao Geng (University of Washington)

●  Kevin Loo (Tsinghua University)

●  Zongqi Shen (Fudan University)

●  Yu-Ting Zhou (YangZhou University)

●  Huajie Gong (Yangzhou University)

●  Luis Apolo (Tsinghua University)

●  XianHui Ge (Department of Physics, Shanghai University)

●  Li Benliang (Southwest Jiaotong University)

●  Tianyi Li (Fudan University)

●  Haoyu Zhang (Texas A&M)

●  Gaston Giribet (University of Buenos Aires)

●  Lin Yang (Shanghai Jiao Tong)

●  Jia Tian (KITS)

●  Jue Hou (Peking University)

●  Yufan Zheng (School of Physics, Peking University)

●  Hongwei Tan (Florida Atlantic University)

●  Sun Weixin (Sun Yat-Sen University)

●  Jun-Bao Wu (Tianjin University)

●  Vaios Ziogas (École Polytechnique)

●  Hai Zhang (Anqing Normal University)

●  Ziting Sun (USTC)

●  Hongguang Liu (FAU-Erlangen)

●  DING DING (Pennsylvania State University)

●  Muxin Han (Florida Atlantic University)

●  Yang An (Zhejiang University)

●  Biye Zhang (Harbin Institute of Technology)

●  Wen, Qiang (Southeast university)

●  Ziqing Xiao (School of Physics, Dalian University of Technology)

●  Houwen Wu (Sichuan University)

●  Haitang Yang (Sichuan University)

●  Kai Shi (Beijing Normal University)

●  Jiabin Zhang (Capital Normal University)

●  xianhao wei (USTC)

●  Bo Ning (Sichuan University)

●  Mitsutoshi Fujita (Sun Yat-sen University)

●  Fei Qu (Lanzhou University)

●  Zhengyuan Du (Peking University)

●  Wen-Xin Lai (Tsinghua University)

●  Vinayak Jha (MVN Sector 17 Faridabad Haryana India)

●  Linlin Huang (Jilin University)

●  Songling Mei (Shaanxi Normal University)

●  Sirui Shuai (Department of Physics, Beijing Normal University)

●  Hongjie Chen (Peking University)

●  Xianjin Xie (YMSC)

●  Suting Zhao (University of Wuerzburg)

●  Michal P. Heller [Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute)]

●  Evita Gamber (Imperial College)

●  Xu-Guang Huang (Fudan University)

●  Diandian Wang (UCSB)

●  Fengjun Xu (Heidelberg university)

●  Yiluo Nadie LiTenn (UCSB)

●  Truyen Le Duc [Institute For Interdisciplinary Research in Science and Education (IFIRSE)]

●  Dao-Quan Sun (Sun Yat-sen University)

●  Bohan Li (THU YMSC)

●  Ming Zhang (Jiangxi Normal University)

●  Yongqiang Wang (Lanzhou university)

●  Erick (graduate student)

●  Bhavna Yadav (Jodhpur)

●  Hua XIANG (Wuhan University)

●  Chunhao Li (University of Cambridge)

●  Guoen Nian (LMU Munich)

●  ding (Fudan University)

●  Junrong Yan (University of California, Santa Barbara)

●  Jiaxin Wang (Tsinghua University)

●  Jirui Guo (Tsinghua University)

●  Hao Wang (Department of Physics, Fudan University)

●  Percy Caceres (Puc Rio de Janeiro)

●  Wei-Wei Zhao (T. D. Lee Institute, Shanghai Jiao Tong Univeraity)

●  Shi-Ping Zeng (Shanghai Jiao Tong University)

●  Yuqian Wu (Fudan University)

●  KHOR HUAI YUEN (Beihang University)

●  ajay sharma (S.N. BOSE NATIONAL CENTRE FOR BASIC SCIENCES ,KOLKATA)

●  Yuhan Fu (Fudan University)

●  Huiquan Li (Yunnan Observatories, CAS)

●  lile (tongji uni.)

●  Mojtaba (Tarbiat Modares University)

●  Sagar Kumar Maity (S N Bose National Center for Basic Sciences)

●  Zekun Xu (Fudan University)

●  Yuebing Zhou (Hunan Normal University)

●  Xi-Jing Wang (Yangzhou University)

●  HuaXing Zhu (Zhejiang University)

●  Jun-Wang Lu (Qiannan Normal University for Nationalities)

●  Liao Yiwei (Fudan University )

●  Shuai Wang (School of Physics , Fudan)

●  Xirong Liu (Fudan University)

●  Wen-ni Zheng (Sun Yat-sen University)

●  Dimitrios Katsinis (NKUA & NCSR Demokritos)

●  Hai wang (Department of physics, fudan)

●  Si-Jiang Yang (Lanzhou University)

●  Xuao Zhang (ITF, KU Leuven)

●  Jing Wang (GXNU)

●  Reiko Liu (Peking university)

●  Kolahal Bhattacharya (Manipal Academy of Higher Education)

●  Lin Yunlu (National Taiwan University)

●  Jia-Rui Sun (Sun Yat-Sen University)

●  Jian Chen (Lanzhou University)

●  Jing Ren (IHEP)

●  YU Yue (University of Chinese academy of sciences)

●  Liu Yuxuan (Institute of High Energy Physics, CAS)

●  Wenhe Cai (Shanghai University)

●  Ziwen Kong (King's College London)

●  Lichen Qu (Lanzhou University)

●  Jing zhou (NJNU)

●  Minyong Guo (Peking University)

●  Boxuan Ge (King's College London)

●  Yuqi Dong (Lanzhou University)

●  BaoningDu (University of Science and Technology and China )

●  Kaiwen Sun (MPIM)

●  Junbang 

●  yuefeng liu (Peking University )

●  Peng Cheng (University of Amsterdam)

●  Yongshun Hu (Hunan Normal University)

●  Di Wu (Hunan Normal University)

●  Xin Xu (Chinese Communist Youth League)

●  Yanyan Bu (Harbin Institute of Technology)

●  Haoyu Wu 

●  Si-wen Li (Dalian Maritime University)

●  zitg (SYSU)

●  Jun Wang (USTH)

●  Jun Yan (USTC)

●  Hongying Guo (Fudan University)

●  zhenghao zhong (Imperial College London)

●  XiongWei (Department of Physics ,Jinan University)

●  Sanjay Mandal (Birla Institute of Technology and Science-Pilani, Hyderabad Campus)

●  Jiangfan Liu (Sustech)

●  Carter Jiang (UCAS)

●  Saboura sadat Zamani (Golestan University)

●  Satoshi Nawata (Fudan University)

●  LuBoWen (LanZhou University)

●  Hyeonja Jhang (KonKuk Univ.)

●  Annamaria Sinkovics (Eotvos Loránd University, Budapest)

●  Gong Cheng (University of Maryland)

●  Fezzeh Naderi (Azarbaijan Shahid Madani University)

●  Weibo Mao (Harbin Engineering University,Senior student)

●  Jianghui Yu (Peking University)

●  Dingfang Zeng (Beijing University of Technology)

●  Masoumeh. Aali-Javanangrouh (Shahid madani of university)

●  Hao Xu (Yangzhou University)

●  Jitendra Pal (IIT ROORKEE)

●  zhuyn (East China Normal University)

●  Xinyang Yu (Fudan University)

●  Xiao Liu (UESTC)

●  Yu-Sen An (Institute of Theoretical Physics, CAS)

●  Hui Xu (Nanjing University)

●  Yiwen Pan (Sun Yat-sen University)

●  Shan-Ming Ruan (Perimeter Institute)

●  Ali Akil (PhD student HKUST)

●  Liuyuan Shen (Jinling Institute of Technology)

●  Zhao Long (ITP,CAS)

●  Yihong Zhong (East China Normal University)

●  Jiajie Mei (Durham University)

●  Tao Wang (East China Normal University)

●  Yang Liu (Jilin University)

●  Zhengwen Liu (DESY)

●  Deliang Zhong (Tel Aviv University)

●  Lei Ming (Nanjing University)

●  Xiaoyong Zhang (Georgia Tech)

●  Wenxuan Ma (East China Normal University)

●  Wuzhong Guo (Hua Zhong university of science & technology)

●  Niu Pengyu (IHEP)

●  Fan Lin (University of Chinese academy of sciences)

●  Yidian Chen (University of Chinese academy of sciences)

●  yuantai wang (University of Chinese academy of sciences)

●  Ruochen Ma (Perimeter Institute for Theoretical Physics)

●  Defu (CCNU)

●  Xin Gao (Sichuan University)

●  Hong-Bo Jin (National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences)

●  Xuanting Ji (University of Chinese Academy of Sciences)

●  Wenbin Pan (University of Chinese Academy of Sciences)

●  Tengzhou Lai (The school of physics of UCAS)

●  Shi Cheng (University of Warsaw)

●  Rongxin Miao (Sun Yat-Sen University)


Contact

Conference Secretary: Wenting Zhou  | Telephone: +86-21-31249029 | E-mail: zhouwenting@fudan.edu.cn

Copyright © 2020. FGI All rights reserved.