ONLINE MEETING

+86-21-31249029

Speakers

Confirmed Speakers (to be updated)


●  Chi-Ming Chang (Tsinghua) 

  Bin Chen (PKU) 

  Bartek Czech (Tsinghua) 

  Nadav Drukker (KCL) 

  Ping Gao (MIT) 

  Michal Heller (AEI) 

  Lampros Lamprou (MIT) 

  Hong Liu (MIT) 

  Li Li (ITP) 

  Henry Maxfield (UCSB)

  Cheng Peng (KITS) 

  Wei Song (Tsinghua) 

  Huajia Wang (KITS) 

  Junbao Wu (Tianjin U.) 

  Zhenbin Yang (Stanford) 

  Xinan Zhou (Princeton)Contact

Conference Secretary: Wenting Zhou  | Telephone: +86-21-31249029 | E-mail: zhouwenting@fudan.edu.cn

Copyright © 2020. FGI All rights reserved.